NSI là gì? Ý nghĩa của từ nsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

NSI là gì? Ý nghĩa của từ nsi

NSI là gì ?

NSI là “Nitrogen Solubility Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NSI

NSI có nghĩa “Nitrogen Solubility Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hòa tan nitơ”.

NSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NSI là “Nitrogen Solubility Index”.

Một số kiểu NSI viết tắt khác:
+ NASA Standard Initiator: Bộ khởi tạo tiêu chuẩn của NASA.
+ National Science Institute: Viện khoa học quốc gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NSI:
+ SCI: Science Citation Index (Chỉ số trích dẫn khoa học).
+ NDC: National Destination Code (Mã điểm đến quốc gia).
+ SHE: Standard Hydrogen Electrode (Điện cực hydro tiêu chuẩn).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ PNC: Police National Computer (Máy tính quốc gia cảnh sát).
...

Post Top Ad