OKN là gì? Ý nghĩa của từ okn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

OKN là gì? Ý nghĩa của từ okn

OKN là gì ?

OKN là “Optokinetic nystagmus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OKN

OKN có nghĩa “Optokinetic nystagmus”, dịch sang tiếng Việt là “Rung giật nhãn cầu Optokinetic”.

OKN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OKN là “Optokinetic nystagmus”.

Một số kiểu OKN viết tắt khác:
+ Okinoerabu dialect cluster: Cụm phương ngữ Okinoerabu. Một cụm tiếng nói địa phương tại Nhật Bản, có mã ISO 639-3 là okn.
+ Okondja Airport: Sân bay Okondja. Tên của một sân bay tại Gabon, và có mã là OKN.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OKN:
+ PIK: Glasgow Prestwick Airport (Sân bay Glasgow Prestwick).
+ ORE: Orange Municipal Airport (Sân bay thành phố Orange).
+ MHX: Manihiki Island Airport (Sân bay đảo Manihiki).
+ TYS: McGhee Tyson Airport (Sân bay McGhee Tyson).
+ HHH: Hilton Head Airport (Sân bay Hilton Head).
...

Post Top Ad