UNC là gì? Ý nghĩa của từ unc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

UNC là gì? Ý nghĩa của từ unc

UNC là gì ?

UNC là “University of North Carolina” trong tiếng Anh, “Ủy nhiệm chi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UNC

**NGOẠI NGỮ

UNC có nghĩa “University of North Carolina”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Bắc Carolina”. Tên của trường đại học tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ.

**VIỆT NGỮ

UNC có nghĩa “Ủy nhiệm chi” trong tiếng Việt. Tên của một chứng từ giao dịch giữa ngân hàng và người dùng.

UNC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNC là “Ủy nhiệm chi”, “University of North Carolina”.

Viết tắt UNC với nghĩa khác:
+ United Nations Command: Bộ tư lệnh Liên hợp quốc (Hàn Quốc).

Gợi ý viết tắt liên quan đến UNC:
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ UV: Ủy viên.
+ MCNC: Microelectronics Center of North Carolina (Trung tâm vi điện tử của Bắc Carolina).
+ ENE: East North-East (Đông Bắc - Đông).
+ NAAD: North American Air Defense (Phòng không Bắc Mỹ).
...

Post Top Ad