SSCC là gì? Ý nghĩa của từ sscc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SSCC là gì? Ý nghĩa của từ sscc

SSCC là gì ?

SSCC là “Serial Shipping Container Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSCC

SSCC có nghĩa “Serial Shipping Container Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã container vận chuyển nối tiếp”.

SSCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSCC là “Serial Shipping Container Code”.

Một số kiểu SSCC viết tắt khác:
+ Songshan Cultural and Creative Park: Công viên văn hóa và sáng tạo Tùng Sơn. Một công viên đa chức năng tại Đài Loan.
+ Southern State Community College: Cao đẳng cộng đồng Southern State.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SSCC:
+ VCN: Vancouver Community Network (Mạng cộng đồng Vancouver).
+ MCC: Merchant Category Code (Mã danh mục người bán).
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
+ CR: Code Review (Đánh giá mã).
+ RCE: Remote Code Execution (Thực thi mã từ xa).
...

Post Top Ad