SLL là gì? Ý nghĩa của từ sll - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SLL là gì? Ý nghĩa của từ sll

SLL là gì ?

SLL là “Small Lymphocytic Lymphoma” trong tiếng Anh, “Số lượng lớn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SLL

**NGOẠI NGỮ

SLL có nghĩa “Small Lymphocytic Lymphoma”, dịch sang tiếng Việt là “Ung thư hạch bạch huyết nhỏ”.

**VIỆT NGỮ

SLL có nghĩa “Số lượng lớn” trong tiếng Việt. Thường sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, nó là từ đề cập đến số lượng của sản phẩm ở mức độ nhiều / lớn, hay cũng có thể được gọi với cách gọi tương tự đó là "hàng sỉ". Ngoài ra, trên facebook hoặc trong game (trò chơi) khi có các giao dịch trao đổi thì từ này cũng xuất hiện khá nhiều với nghĩa tương tự.

SLL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SLL là “Số lượng lớn”, “Small Lymphocytic Lymphoma”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SLL:
+ SDT: Số điện thoại.
+ SS: Sĩ số.
+ ĐS: Đại số.
+ VSAT: Very Small Aperture Terminal (Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ).
+ XS: Extra Small (Rất nhỏ).
+ SEE: Small Emplacement Excavator (Máy xúc chuyển vị trí nhỏ).
...

Post Top Ad