KURT là gì? Ý nghĩa của từ kurt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

KURT là gì? Ý nghĩa của từ kurt

KURT là gì ?

KURT là “Kurtosis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KURT

KURT có nghĩa “Kurtosis”, dịch sang tiếng Việt là “Độ nhọn”. Thuật ngữ sử dụng trong các phương pháp thống kê, đồng thời KURT cũng là một hàm trong Excel - ứng dụng văn phòng của Microsoft.

KURT là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KURT là “Kurtosis”.

Một số kiểu KURT viết tắt khác:
+ Kansas University Real-time: Đại học Kansas thời gian thực.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KURT:
+ UTS: University of Technology Sydney (Đại học Công nghệ Sydney).
+ VID: VID Specialized University (Đại học chuyên ngành VID - Na Uy).
+ APU: Alaska Pacific University (Đại học Thái Bình Dương Alaska).
+ USA: University of South Alabama (Đại học nam Alabama).
...

Post Top Ad