OL là gì? Ý nghĩa của từ ol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

OL là gì? Ý nghĩa của từ ol

OL là gì ?

OL là “Online” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OL

OL có nghĩa “Online”, dịch sang tiếng Việt là “Trực tuyến”.

OL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OL là “Online”.

Một số kiểu OL viết tắt khác:
+ Ordered List: Danh sách có thứ tự. Tên một thẻ (tag) HTML dùng trong thiết kế web.
+ Office Lady: Nữ nhân viên văn phòng.
+ Operating Loss: Tổn thất hoạt động.
+ Old: Già.
+ Olympic Games: Thế vận hội Olympic.
+ Open Library: Thư viện mở.
+ Olympique Lyonnais: Câu lạc bộ bóng đá Lyon (Pháp).
+ Overload: Quá tải.
+ Offensive Lineman: Đội hình tấn công.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OL:
+ FOB: Forward Operating Base (Cơ sở hoạt động chuyển tiếp).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ OLC: Office of Legal Counsel (Văn phòng cố vấn pháp lý).
+ OC: Offensive Coordinator (Điều phối viên tấn công).
+ FEFO: Far East Field Office (Văn phòng thực địa Viễn Đông).
+ GSO: General Statistics Office of Vietnam (Tổng cục Thống kê Việt Nam).
+ SOE: Standard Operating Environment (Môi trường hoạt động tiêu chuẩn).
...

Post Top Ad