SPAD là gì? Ý nghĩa của từ spad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

SPAD là gì? Ý nghĩa của từ spad

SPAD là gì ?

SPAD là “Soil Plant Analysis Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPAD

SPAD có nghĩa “Soil Plant Analysis Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển phân tích thực vật đất”.

SPAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPAD là “Soil Plant Analysis Development”.

Một số kiểu SPAD viết tắt khác:
+ Single-Photon Avalanche Diode: Diode tuyết đơn photon.
+ Single Pass Albumin Dialysis: Thẩm tách Albumin một lần.
+ Self-Propelled Air Defence: Phòng không tự hành.
+ Simple Plastic Airplane Design: Thiết kế máy bay nhựa đơn giản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPAD:
+ CAC: Charge Air Cooler (Sạc máy làm mát không khí).
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
+ MBD: Model-Based Design (Thiết kế dựa trên mô hình).
+ HCA: High Content Analysis (Phân tích hàm lượng cao).
...

Post Top Ad