TAR là gì? Ý nghĩa của từ tar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

TAR là gì? Ý nghĩa của từ tar

TAR là gì ?

TAR là “Trans-Activation Response” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TAR

TAR có nghĩa “Trans-Activation Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi kích hoạt chuyển đổi”.

TAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TAR là “Trans-Activation Response”.

Một số kiểu TAR viết tắt khác:
+ Traumatic Aortic Rupture: Vỡ động mạch chủ do chấn thương.
+ Tissue-to-air ratio: Tỷ lệ mô trên không khí.
+ Target Acquisition Radar: Radar thu nhận mục tiêu.
+ Thrombocytopenia with Absent Radius: Giảm tiểu cầu không bán kính.
+ Tibet Autonomous Region: Khu tự trị Tây Tạng.
+ Time At Risk: Thời gian gặp rủi ro.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TAR:
+ BWL: Bursting With Laughter (Bùng nổ tiếng cười).
+ GLNT: Good Luck Next Time (Chúc may mắn lần sau).
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ OPT: Operation Prime Time (Giờ chính hoạt động).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ SGT: Singapore Time (Giờ Singapore).
...

Post Top Ad