PVI là gì? Ý nghĩa của từ pvi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

PVI là gì? Ý nghĩa của từ pvi

PVI là gì ?

PVI là “PetroVietnam Insurance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVI

PVI có nghĩa “PetroVietnam Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo hiểm dầu khí Việt Nam”. Với tên đầy đủ PetroVietnam Insurance Joint-Stock Company (PVI Vietnamese: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam).

PVI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVI là “PetroVietnam Insurance”.

Một số kiểu PVI viết tắt khác:
+ Positive Volume Index: Chỉ số âm lượng tích cực.
+ Pleth Variability Index: Chỉ số biến đổi nhịp tim.
+ Pulmonary Vein Isolation: Cô lập tĩnh mạch phổi.
+ Power Vehicle Innovation: Cải tiến xe điện.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PVI:
+ GEI: Global Entrepreneurship Index (Chỉ số Doanh nhân Toàn cầu).
+ POA: Power Of Attorney (Giấy ủy quyền).
+ BCI: Book Citation Index (Chỉ mục trích dẫn sách).
+ BEV: Battery Electric Vehicle (Xe điện chạy bằng pin).
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
...

Post Top Ad