PAPER là gì? Ý nghĩa của từ paper - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

PAPER là gì? Ý nghĩa của từ paper

PAPER là gì ?

PAPER là “Precision Array for Probing the Epoch of Reionization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAPER

PAPER có nghĩa “Precision Array for Probing the Epoch of Reionization”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng chính xác để chứng minh kỷ nguyên tái ion hóa”.

PAPER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAPER là “Precision Array for Probing the Epoch of Reionization”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAPER:
+ MOD: Ministry Of Defence (Bộ quốc phòng).
+ FYR: For Your Reference (Dành cho bạn tham khảo).
+ FR: For Real (Thật, thật sao).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
+ APPROX: Approximately (Xấp xỉ).
+ EGC: European General Court (Tòa án chung châu Âu).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ RTS: Real-time strategy (Chiến lược thời gian thực).
...

Post Top Ad