PH là gì? Ý nghĩa của từ ph - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

PH là gì? Ý nghĩa của từ ph

PH là gì ?

PH là “Potential of Hydrogen (pH)” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PH

PH có nghĩa “Potential of Hydrogen (pH)”, dịch sang tiếng Việt là “Tiềm năng của hydro”. Nó như một chỉ số hay một thang đo dùng để xác định tính axit, bazơ của dung dịch nước.

PH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PH là “Potential of Hydrogen (pH)”.

Một số kiểu PH viết tắt khác:
+ Power of Hydrogen (pH): Sức mạnh của hydro.
+ Pondus Hydrogenii (quantity of hydrogen).
+ Potentia Hydrogenii (power of hydrogen).
+ Precipitation Hardening: Kết tủa đông cứng.
+ Pulmonary Hypertension: Tăng huyết áp động mạch phổi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PH:
+ PSS: Power System Stabilizer (Bộ ổn định hệ thống điện).
+ PTS: Potential Trouble Source (Nguồn rắc rối tiềm ẩn).
+ UPF: Unified Power Format (Định dạng điện thống nhất).
+ PTO: Power Take-Off (Bộ truyền lực).
+ PVI: Pulmonary Vein Isolation (Cô lập tĩnh mạch phổi).
+ PAM: Potential Acuity Meter (Máy đo thị lực).
+ POP: Probability Of Precipitation (Xác suất mưa).
...

Post Top Ad