PRIMA là gì? Ý nghĩa của từ prima - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

PRIMA là gì? Ý nghĩa của từ prima

PRIMA là gì ?

PRIMA là “Philippine Recording Industry Music Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRIMA

PRIMA có nghĩa “Philippine Recording Industry Music Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội âm nhạc công nghiệp ghi âm Philippines”.

PRIMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRIMA là “Philippine Recording Industry Music Association”.

Một số kiểu PRIMA viết tắt khác:
+ Place of the Relevant Intermediary Approach: Vị trí của phương pháp tiếp cận trung gian có liên quan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PRIMA:
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
+ HRA: Human Resources Association (Hiệp hội nguồn nhân lực).
+ AMM: Association for Machines and Mechanisms (Hiệp hội máy móc và cơ khí).
+ POGO: Philippine Offshore Gaming Operator (Nhà điều hành trò chơi ngoài Philippine).
+ PGA: Professional Golfers' Association (Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp).
...

Post Top Ad