POA là gì? Ý nghĩa của từ poa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

POA là gì? Ý nghĩa của từ poa

POA là gì ?

POA là “Power Of Attorney” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POA

POA có nghĩa “Power Of Attorney”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy ủy quyền”.

POA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POA là “Power Of Attorney”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POA:
+ PTO: Power Take-Off (Bộ truyền lực).
+ PH: Power of Hydrogen (pH) (Sức mạnh của hydro).
+ SWL: Sound Power Level (Mức công suất âm thanh).
+ MPM: Microwave Power Module (Mô-đun nguồn vi sóng).
+ ACP: Average CPU power (Công suất CPU trung bình).
...

Post Top Ad