POGO là gì? Ý nghĩa của từ pogo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

POGO là gì? Ý nghĩa của từ pogo

POGO là gì ?

POGO là “Philippine Offshore Gaming Operator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POGO

POGO có nghĩa “Philippine Offshore Gaming Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành trò chơi ngoài Philippine”.

POGO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POGO là “Philippine Offshore Gaming Operator”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POGO:
+ PAGCOR: Philippine Amusement and Gaming Corporation (Tổng công ty trò chơi và giải trí Philippine).
+ MTO: Multimodal Transport Operator (Nhà khai thác vận tải đa phương thức).
+ RGC: Ranked Gaming Client (Khách hàng chơi game được xếp hạng).
+ PRIMA: Philippine Recording Industry Music Association (Hiệp hội âm nhạc công nghiệp ghi âm Philippines).
...

Post Top Ad