PVP là gì? Ý nghĩa của từ pvp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

PVP là gì? Ý nghĩa của từ pvp

PVP là gì ?

PVP là “Player Versus Player” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVP

PVP có nghĩa “Player Versus Player”, dịch sang tiếng Việt là “Người chơi đấu với người chơi”.

PVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVP là “Player Versus Player”.

Một số kiểu PVP viết tắt khác:
+ Plant Variety Protection: Bảo vệ giống cây trồng.
+ Polyvinylpyrrolidone.
+ Poly-4-vinylphenol.
+ Photoselective vaporization of the prostate: Xông hơi chọn lọc tuyến tiền liệt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PVP:
+ MOP: Most Outstanding Player (Cầu thủ xuất sắc nhất).
+ ADV: Acoustic Droplet Vaporization (Sự hóa hơi giọt âm thanh).
+ SPAD: Soil Plant Analysis Development (Phát triển phân tích thực vật đất).
+ UPF: Ultraviolet Protection Factor (Yếu tố bảo vệ tia cực tím).
+ PVE: Player Versus Environment (Người chơi đấu với thiên nhiên).
...

Post Top Ad