QTV là gì? Ý nghĩa của từ qtv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

QTV là gì? Ý nghĩa của từ qtv

QTV là gì ?

QTV là “Quản trị viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QTV

QTV có nghĩa “Quản trị viên”. Họ thường là những cá nhân đứng ra quản trị cho một trang web, hội nhóm, hoặc trang (fanpage) trên các trang mạng xã hội. Công việc của họ bao gồm các việc như: quản lý phê duyệt bài đăng và các bình luận, thêm hoặc chặn người truy cập (người tham gia), ...

QTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTV là “Quản trị viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QTV:
+ SV: Sinh viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ BTV: Biên tập viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ QLD: Quản lý dược.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HV: Học viên.
+ TV: Thành viên.
...

Post Top Ad