ROA là gì? Ý nghĩa của từ roa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

ROA là gì? Ý nghĩa của từ roa

ROA là gì ?

ROA là “Return On Assets” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROA

ROA có nghĩa “Return On Assets”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ số lợi nhuận trên tài sản”. Đây là một tỷ số tài chính giúp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu.

ROA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROA là “Return On Assets”.

Một số kiểu ROA viết tắt khác:
+ Raman Optical Activity: Hoạt động quang học Raman.
+ Resource-Oriented Architecture: Kiến trúc hướng tài nguyên.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROA:
+ BOB: Buy On Board (Mua trên máy bay).
+ GOH: Garment On Hanger (Hàng may mặc trên móc treo).
+ ARC: Audio Return Channel (Kênh trả về âm thanh).
+ DCOD: Data Cube on Demand (Khối dữ liệu theo yêu cầu).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
...

Post Top Ad