RTS là gì? Ý nghĩa của từ rts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

RTS là gì? Ý nghĩa của từ rts

RTS là gì ?

RTS là “Real-time strategy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTS

RTS có nghĩa “Real-time strategy”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến lược thời gian thực”. Một thể loại trò chơi có nội dung liên quan đến chiến thuật, chiến lược.

RTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTS là “Real-time strategy”.

Một số kiểu RTS viết tắt khác:
+ Request to Send: Yêu cầu để gửi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RTS:
+ ECR: Engineering Change Request (Yêu cầu thay đổi kỹ thuật).
+ MPM: Request Processing Modes (Yêu cầu chế độ xử lý).
+ RTC: Real-time clock (Đồng hồ thời gian thực).
...

Post Top Ad