SBC là gì? Ý nghĩa của từ sbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

SBC là gì? Ý nghĩa của từ sbc

SBC là gì ?

SBC là “Session Border Controller” trong tiếng Anh, “Săn bắt cướp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SBC

**NGOẠI NGỮ

SBC có nghĩa “Session Border Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển biên phiên”. Thuật ngữ sử dụng trong công nghệ mạng máy tính, liên quan đến việc bảo vệ an toàn hệ thống.

**VIỆT NGỮ

SBC có nghĩa “Săn bắt cướp” trong tiếng Việt.

SBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SBC là “Săn bắt cướp”, “Session Border Controller”.

Viết tắt SBC với nghĩa khác:
+ System Basis Chip: Chip cơ sở hệ thống.
+ Single-board computer: Máy tính một bo mạch.
+ Sub-band coding: Mã hóa băng tần phụ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SBC:
+ TNC: Triangular Network Coding (Mã hóa mạng tam giác).
+ BOS: Balance Of System (Cân bằng của hệ thống).
+ PNC: Police National Computer (Máy tính quốc gia cảnh sát).
...

Post Top Ad