SAG là gì? Ý nghĩa của từ sag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

SAG là gì? Ý nghĩa của từ sag

SAG là gì ?

SAG là “Single Air Grille” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAG

SAG có nghĩa “Single Air Grille”, dịch sang tiếng Việt là “Miệng gió một lớp nan”.

SAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAG là “Single Air Grille”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAG:
+ SUS: Single UNIX Specification (Đặc điểm kỹ thuật UNIX duy nhất).
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
+ ASA: Air Services Agreement (Hợp đồng dịch vụ hàng không).
+ HAWB: House Air Waybill (Vận đơn hàng không nội bộ).
+ SPAD: Single Pass Albumin Dialysis (Thẩm tách Albumin một lần).
+ CAC: Charge Air Cooler (Sạc máy làm mát không khí).
...

Post Top Ad