SF là gì? Ý nghĩa của từ sf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

SF là gì? Ý nghĩa của từ sf

SF là gì ?

SF là “Super Fake” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SF

SF có nghĩa “Super Fake”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng nhái cao cấp”.

SF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SF là “Super Fake”.

Một số kiểu SF viết tắt khác:
+ San Francisco: Thành phố San Francisco (Hoa Kỳ).

Gợi ý viết tắt liên quan đến SF:
+ SUP: What's Up? (Có chuyện gì vậy?).
+ FCB: File Control Block (Khối kiểm soát tệp).
+ FS: Fan Sign (Bảng hiệu của người hâm mộ).
+ FYR: For Your Reference (Dành cho bạn tham khảo).
+ FE: Element Iron (Nguyên tố Sắt).
...

Post Top Ad