SMF là gì? Ý nghĩa của từ smf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

SMF là gì? Ý nghĩa của từ smf

SMF là gì ?

SMF là “Site Master File” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMF

SMF có nghĩa “Site Master File”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ tổng thể của nhà sản xuất”. Tên tài liệu được sử dụng trong nghành công nghiệp dược phẩm.

SMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMF là “Site Master File”.

Một số kiểu SMF viết tắt khác:
+ System Management Facilities: Cơ sở quản lý hệ thống.
+ Single-mode optical fibre: Sợi quang đơn mode.
+ Simple Machines Forum: Diễn đàn máy đơn giản.
+ Service Management Facility: Cơ sở quản lý dịch vụ.
+ Social Market Foundation: Tổ chức thị trường xã hội.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SMF:
+ CS: Customer Service (Dịch vụ khách hàng).
+ SFC: System File Checker (Trình kiểm tra tệp hệ thống).
+ CDM: Charge Description Master (Người quản lý mô tả khoản phí).
+ MSA: Measurement System Analysis (Phân tích hệ thống đo lường).
+ GND: Integrated Authority File (Hồ sơ thẩm quyền tích hợp).
+ SRP: Service Release Premium (Phí phát hành dịch vụ).
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
+ WS: Web Service (Dịch vụ web).
...

Post Top Ad