SQA là gì? Ý nghĩa của từ sqa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SQA là gì? Ý nghĩa của từ sqa

SQA là gì ?

SQA là “Software Quality Assurance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SQA

SQA có nghĩa “Software Quality Assurance”, dịch sang tiếng Việt là “Đảm bảo chất lượng phần mềm”.

SQA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SQA là “Software Quality Assurance”.

Một số kiểu SQA viết tắt khác:
+ Scottish Qualifications Authority: Cơ quan cấp chứng chỉ Scotland.
+ Society of Quality Assurance: Hiệp hội đảm bảo chất lượng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SQA:
+ ESS: Emotion-Sensitive Software (Phần mềm nhạy cảm với cảm xúc).
+ BSG: British Society of Gastroenterology (Hiệp hội tiêu hóa Anh).
+ ASA: Advertising Standards Authority (Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo).
+ DAQ: Delivered Audio Quality (Chất lượng âm thanh được phân phối).
+ GND: Integrated Authority File (Hồ sơ thẩm quyền tích hợp).
...

Post Top Ad