UG là gì? Ý nghĩa của từ ug - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

UG là gì? Ý nghĩa của từ ug

UG là gì ?

UG là “Undergraduate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UG

UG có nghĩa “Undergraduate”, dịch sang tiếng Việt là “Chưa tốt nghiệp”.

UG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng UG là “Undergraduate”.

Một số kiểu UG viết tắt khác:
+ Underground: Thế giới ngầm. Thường dùng để nói đến dòng "nhạc ngầm" và không chính thống, ví dụ như nhạc rap chẳng hạn.
+ User Guide: Hướng dẫn sử dụng.
+ Utility Graph: Biểu đồ tiện ích.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UG:
+ RNG: Relative Neighborhood Graph (Biểu đồ lân cận tương đối).
+ USA: Underground Service Alert (Cảnh báo dịch vụ ngầm).
...

Post Top Ad