WTD là gì? Ý nghĩa của từ wtd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

WTD là gì? Ý nghĩa của từ wtd

WTD là gì ?

WTD là “What To Do” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WTD

WTD có nghĩa “What To Do”, dịch sang tiếng Việt là “Làm gì”.

WTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WTD là “What To Do”.

Một số kiểu WTD viết tắt khác:
+ World Toilet Day: Ngày nhà vệ sinh thế giới.
+ World Theatre Day: Ngày sân khấu thế giới.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WTD:
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ MD: Memorial Day (Ngày kỹ niệm).
+ WDH: What Da Hell (Cái quái gì vậy).
...

Post Top Ad