STD là gì? Ý nghĩa của từ std - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

STD là gì? Ý nghĩa của từ std

STD là gì ?

STD là “Sexually transmitted diseases” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STD

STD có nghĩa “Sexually transmitted diseases”, dịch sang tiếng Việt là “Các bệnh lây truyền qua đường tình dục”. Được dùng chung khi đề cập đến các loại bệnh, mà chúng lây truyền từ người này sang người khác thông qua việc quan hệ tình dục, cụm từ này còn được viết thành STDs.

STD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STD là “Sexually transmitted diseases”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến STD:
+ PRD: Poverty Related Diseases (Các bệnh liên quan đến nghèo đói).
+ SUSAN: Lily Flower (Hoa lily).
+ TNC: Transnational Corporation (Tập đoàn đa quốc gia).
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
+ DDL: Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu).
...

Post Top Ad