TTM là gì? Ý nghĩa của từ ttm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

TTM là gì? Ý nghĩa của từ ttm

TTM là gì ?

TTM là “Trailing Twelve Months” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TTM

TTM có nghĩa “Trailing Twelve Months”, dịch sang tiếng Việt là “Kéo dài mười hai tháng”. Được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, khi đề cập đến việc báo cáo số liệu trong 12 tháng liên tiếp vừa qua.

TTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTM là “Trailing Twelve Months”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTM:
+ TYS: Thank You Sir (Cảm ơn ngài).
+ TAR: Trans-Activation Response (Phản hồi kích hoạt chuyển đổi).
+ TKM: Tonne-kilometre (Tấn-ki-lô-mét).
+ TNC: Transnational Corporation (Tập đoàn đa quốc gia).
+ TEWL: Transepidermal Water Loss (Mất nước qua biểu bì).
+ MRZ: Machine-Readable Zone (Vùng có thể đọc được bằng máy).
+ MOD: Moderator (Người điều hành).
...

Post Top Ad