UW là gì? Ý nghĩa của từ uw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

UW là gì? Ý nghĩa của từ uw

UW là gì ?

UW là “You're Welcome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UW

UW có nghĩa “You're Welcome”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì”.

UW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UW là “You're Welcome”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UW:
+ UPF: Ultraviolet Protection Factor (Yếu tố bảo vệ tia cực tím).
+ UTS: Unicode Technical Standard (Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode).
+ WTD: What To Do (Làm gì).
+ WH: White House (Nhà Trắng).
+ WIGS: Women in German Studies (Phụ nữ trong nghiên cứu Đức).
+ WED: Wednesday (Thứ tư).
...

Post Top Ad