UMA là gì? Ý nghĩa của từ uma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

UMA là gì? Ý nghĩa của từ uma

UMA là gì ?

UMA là “Uniform Memory Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UMA

UMA có nghĩa “Uniform Memory Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập bộ nhớ thống nhất”.

UMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMA là “Uniform Memory Access”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UMA:
+ FMS: False Memory Syndrome (Hội chứng trí nhớ sai).
+ PAP: Push Access Protocol (Giao thức truy cập đẩy).
+ MMC: Memory Management Controller (Bộ điều khiển quản lý bộ nhớ).
+ DAP: Debug Access Port (Cổng truy cập gỡ lỗi).
+ MCC: Memory Chip Controller (Bộ điều khiển chip nhớ).
...

Post Top Ad