VIE là gì? Ý nghĩa của từ vie - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

VIE là gì? Ý nghĩa của từ vie

VIE là gì ?

VIE là “Vietnam” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIE

VIE có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”. Kiểu viết này thường được sử dụng trong thể thao, khi các vận động viên hoặc đội tham gia thi đấu đến từ Việt Nam.

VIE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VIE là “Vietnam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIE:
+ GSO: General Statistics Office of Vietnam (Tổng cục Thống kê Việt Nam).
+ VRW: Vietnam Remote Workforce (Lực lượng lao động từ xa tại Việt Nam).
+ VYF: Vietnam Youth Federation (Liên đoàn Thanh niên Việt Nam).
+ VUS: Vietnam - USA Society English Centers (Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ).
...

Post Top Ad