VMS là gì? Ý nghĩa của từ vms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

VMS là gì? Ý nghĩa của từ vms

VMS là gì ?

VMS là “Vendor Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VMS

VMS có nghĩa “Vendor Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý nhà cung cấp”.

VMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VMS là “Vendor Management System”.

Một số kiểu VMS viết tắt khác:
+ Vertical Marketing System: Hệ thống tiếp thị dọc.
+ Visitor Management System: Hệ thống quản lý khách truy cập.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VMS:
+ ABM: Account-Based Marketing (Tiếp thị dựa trên tài khoản).
+ AIM: Artificial Intelligence Marketing (Tiếp thị trí tuệ nhân tạo).
+ VLR: Visitor Location Register (Đăng ký vị trí của khách truy cập).
...

Post Top Ad