WS là gì? Ý nghĩa của từ ws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

WS là gì? Ý nghĩa của từ ws

WS là gì ?

WS là “Web Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WS

WS có nghĩa “Web Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ web”.

WS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WS là “Web Service”.

Một số kiểu WS viết tắt khác:
+ Werner Syndrome: Hội chứng Werner. Chứng liên quan đến việc lão hóa sớm.
+ Williams Syndrome: Hội chứng Williams. Tên của một chứng rối loạn phát triển.
+ WebSocket.
+ Workstation: Máy trạm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WS:
+ AFS: Aeronautical Fixed Service (Dịch vụ cố định hàng không).
+ FS: Full Service (Dịch vụ trọn gói).
+ SRP: Service Release Premium (Phí phát hành dịch vụ).
+ PTS: Post-Thrombotic Syndrome (Hội chứng sau huyết khối).
...

Post Top Ad