A/S là gì? Ý nghĩa của từ a/s - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

A/S là gì? Ý nghĩa của từ a/s

A/S là gì ?

A/S là “Anti-submarine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A/S

A/S có nghĩa “Anti-submarine”, dịch sang tiếng Việt là “Chống tàu ngầm”.

A/S là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng A/S là “Anti-submarine”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến A/S:
+ AKA: Above knee amputation (Cắt cụt đầu gối trên).
+ AGASA: Akeno Giant Air Shower Array.
+ STRICOM: Strike Command (Lệnh tấn công).
+ SSBN: Nuclear-Powered Ballistic Missile Submarine (Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân).
...

Post Top Ad