OVC là gì? Ý nghĩa của từ ovc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

OVC là gì? Ý nghĩa của từ ovc

OVC là gì ?

OVC là “Overcast” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OVC

OVC có nghĩa “Overcast”, dịch sang tiếng Việt là “U ám”.

OVC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OVC là “Overcast”.

Một số kiểu OVC viết tắt khác:
+ Ohio Valley Conference: Hội nghị Thung lũng Ohio.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OVC:
+ G-MAC: Great Midwest Athletic Conference (Đại hội thể thao vùng Trung Tây).
+ WAC: Western Athletic Conference (Hội nghị điền kinh miền Tây).
+ ITEC: Information Technology Exposition & Conference (Triển lãm & Hội nghị Công nghệ Thông tin).
+ ACC: Atlantic Coast Conference (Hội nghị Bờ biển Đại Tây Dương).
+ WVIAC: West Virginia Intercollegiate Athletic Conference (Hội nghị thể thao liên trường đại học Tây Virginia).
+ CBUS: Columbus, Ohio.
...

Post Top Ad