ACCAC là gì? Ý nghĩa của từ accac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ACCAC là gì? Ý nghĩa của từ accac

ACCAC là gì ?

ACCAC là “Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACCAC

ACCAC có nghĩa “Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru”.

ACCAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACCAC là “Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACCAC:
+ LLGC: Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
+ AACL: Albanian American Civic League.
+ A1C: Airman First Class.
+ CCP: Communications Checkpoint (Trạm kiểm soát thông tin liên lạc).
+ CIPE: Centre for International Political Economy (Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế).
...

Post Top Ad