ATAS là gì? Ý nghĩa của từ atas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ATAS là gì? Ý nghĩa của từ atas

ATAS là gì ?

ATAS là “Air-To-Air Stinger” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATAS

ATAS có nghĩa “Air-To-Air Stinger”.

ATAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATAS là “Air-To-Air Stinger”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATAS:
+ ASRAAM: Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (Tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến).
+ AASPEM: Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model (Mô hình đánh giá hiệu suất hệ thống không khí nâng cao).
+ ADGB: Air Defence of Great Britain (Phòng không của Vương quốc Anh).
+ ACRT: Advanced Concepts Research Tool simulator (Trình mô phỏng công cụ nghiên cứu khái niệm nâng cao).
+ TON: Tongan language (Ngôn ngữ Tongan).
+ TOW: Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided (Phóng bằng ống, theo dõi quang học, dẫn đường bằng dây).
+ SATB: Soprano Alto Tenor Bass.
+ SIIT: Sirindhorn International Institute of Technology (Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn).
...

Post Top Ad