USNOFS là gì? Ý nghĩa của từ usnofs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

USNOFS là gì? Ý nghĩa của từ usnofs

USNOFS là gì ?

USNOFS là “United States Naval Observatory Flagstaff Station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USNOFS

USNOFS có nghĩa “United States Naval Observatory Flagstaff Station”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ Trạm Flagstaff”.

USNOFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USNOFS là “United States Naval Observatory Flagstaff Station”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USNOFS:
+ UMI: United States Minor Outlying Islands (Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ).
+ UNMOVIC: United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (Ủy ban Giám sát, Xác minh và Thanh tra của Liên hợp quốc).
+ UNDP: United Nations Development Programme (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc).
+ UNGEGN: United Nations Group of Experts on Geographical Names (Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về tên địa lý).
+ UNPROFOR: United Nations Protection Force (Lực lượng Bảo vệ Liên hợp quốc).
...

Post Top Ad