RCAF là gì? Ý nghĩa của từ rcaf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

RCAF là gì? Ý nghĩa của từ rcaf

RCAF là gì ?

RCAF là “Royal Canadian Air Force” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RCAF

RCAF có nghĩa “Royal Canadian Air Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada”.

RCAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RCAF là “Royal Canadian Air Force”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RCAF:
+ AFSC: U.S. Air Force Staff College (Trường Cao đẳng Tham mưu Không quân Hoa Kỳ).
+ AFSA: Air Force Studies and Analysis (Nghiên cứu và Phân tích Lực lượng Không quân).
+ CJC: Canadian Jewish Congress (Đại hội người Do Thái Canada).
+ AWC: Air Warfare Centre (Trung tâm Chiến tranh Hàng không).
+ RAAF: Royal Australian Air Force (Lực lượng Không quân Hoàng gia Úc).
+ IFOR: Implementation Force (Lực lượng thực hiện).
...

Post Top Ad