ACRI là gì? Ý nghĩa của từ acri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ACRI là gì? Ý nghĩa của từ acri

ACRI là gì ?

ACRI là “African Crisis Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACRI

ACRI có nghĩa “African Crisis Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến Khủng hoảng Châu Phi”.

ACRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACRI là “African Crisis Initiative”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACRI:
+ SALT: Southern African Large Telescope (Kính viễn vọng lớn Nam Phi).
+ CTA: Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi).
+ AABN: African Aurora Business Network (Mạng lưới kinh doanh Cực quang châu Phi).
+ IAI: International African Institute (Viện Châu Phi Quốc tế).
+ PGENI: Pharmaco-Genetics for Every Nation Initiative (Dược phẩm-Di truyền cho mọi Sáng kiến Quốc gia).
+ ADF: African Development Foundation (Quỹ Phát triển Châu Phi).
+ XOF: West African CFA franc (Đồng franc CFA Tây Phi).
...

Post Top Ad