N3F là gì? Ý nghĩa của từ n3f - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

N3F là gì? Ý nghĩa của từ n3f

N3F là gì ?

N3F là “National Fantasy Fan Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ N3F

N3F có nghĩa “National Fantasy Fan Federation”.

N3F là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng N3F là “National Fantasy Fan Federation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến N3F:
+ NSA: U.S. National Security Agency (Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ).
+ NSDL: National Science Digital Library (Thư viện Khoa học Kỹ thuật số Quốc gia).
+ NIAID: National Institute of Allergies and Infectious Disease (Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia).
+ NEAT: National Emergency Access Target (Mục tiêu tiếp cận khẩn cấp quốc gia).
+ NAUKMA: National University of Kyiv-Mohyla Academy (Học viện Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla).
...

Post Top Ad