RTCA là gì? Ý nghĩa của từ rtca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

RTCA là gì? Ý nghĩa của từ rtca

RTCA là gì ?

RTCA là “Radio Technical Commission for Aeronautics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTCA

RTCA có nghĩa “Radio Technical Commission for Aeronautics”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban kỹ thuật vô tuyến hàng không”.

RTCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTCA là “Radio Technical Commission for Aeronautics”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RTCA:
+ RFI: Radio Frequency Interference (Nhiễu tần số vô tuyến).
+ RF: Radio Frequency (Tần số vô tuyến điện).
+ ETM: Electronic Technical Manual (Sổ tay Kỹ thuật Điện tử).
+ ILC: International Law Commission (Ủy ban Luật quốc tế).
+ AMFRS: Advanced Multi-Function Radio Frequency System (Hệ thống tần số vô tuyến đa chức năng tiên tiến).
...

Post Top Ad