ACM là gì? Ý nghĩa của từ acm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ACM là gì? Ý nghĩa của từ acm

ACM là gì ?

ACM là “Association for Computing Machinery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACM

ACM có nghĩa “Association for Computing Machinery”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Máy tính”.

ACM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACM là “Association for Computing Machinery”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACM:
+ NRA: National Rifle Association (Hiệp hội súng trường quốc gia).
+ WBA: World Boxing Association (Hiệp hội quyền anh thế giới).
+ TCG: Trusted Computing Group (Nhóm máy tính đáng tin cậy).
+ VFA: Victorian Football Association (Hiệp hội bóng đá Victoria).
+ CAA: Canadian Automobile Association (Hiệp hội ô tô Canada).
+ AAR: Association of American Railroads (Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad