AFP là gì? Ý nghĩa của từ afp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

AFP là gì? Ý nghĩa của từ afp

AFP là gì ?

AFP là “Agence France-Presse” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFP

AFP có nghĩa “Agence France-Presse”, dịch sang tiếng Việt là “Agence France-Presse”.

AFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFP là “Agence France-Presse”.

Một số kiểu AFP viết tắt khác:
+ Australian Federal Police: Cảnh sát Liên bang Úc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AFP:
+ AGDC: Australian Game Developers' Conference (Hội nghị các nhà phát triển trò chơi Úc).
+ CMPD: Charlotte-Mecklenburg Police Department (Sở cảnh sát Charlotte-Mecklenburg).
+ ACS: Australian Computer Society (Hiệp hội máy tính Úc).
+ RAAF: Royal Australian Air Force (Lực lượng Không quân Hoàng gia Úc).
+ FTC: Federal Trade Commission (Ủy ban Thương mại Liên bang).
+ FOSE: Federal Office Systems Expo (Hội chợ triển lãm hệ thống văn phòng liên bang).
+ ACN: Australian Company Number (Số công ty Úc).
...

Post Top Ad