AMRAAM là gì? Ý nghĩa của từ amraam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

AMRAAM là gì? Ý nghĩa của từ amraam

AMRAAM là gì ?

AMRAAM là “Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMRAAM

AMRAAM có nghĩa “Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến”.

AMRAAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMRAAM là “Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AMRAAM:
+ AGB: Advanced Game Boy (Game Boy nâng cao).
+ HVM: High Velocity Missile (Tên lửa vận tốc cao).
+ ABFIST: Advanced Bradley Full Crew Interactive Skills Trainer (Huấn luyện viên kỹ năng tương tác Bradley Full Crew nâng cao).
+ ARDA: Advanced Research and Development Activity (Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển Nâng cao).
+ ACTD: Advanced Concept Technology Demonstration (Trình diễn công nghệ khái niệm tiên tiến).
+ WSMR: White Sands Missile Range (Dãy tên lửa White Sands).
+ ASMP: Air-Sol Moyenne Portée missile (Tên lửa Air-Sol Moyenne Portée).
...

Post Top Ad