IT là gì? Ý nghĩa của từ it - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

IT là gì? Ý nghĩa của từ it

IT là gì ?

IT là “Information Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IT

IT có nghĩa “Information Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ thông tin”.

IT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IT là “Information Technology”.

Một số kiểu IT viết tắt khác:
+ Inferior Temporal.
+ Italian language: Ngôn ngữ Ý.
+ Italy: Ý.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IT:
+ VE: Venda language (Ngôn ngữ Venda).
+ DEU: German language (Ngôn ngữ Đức).
+ CU: Old Church Slavonic language (Ngôn ngữ Slavonic của Nhà thờ Cổ).
+ ILE: Interlingue language (Ngôn ngữ xen kẽ).
+ COBOL: COmmon Business-Oriented Language (Ngôn ngữ thương mại thông dụng).
...

Post Top Ad