ANGLICO là gì? Ý nghĩa của từ anglico - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

ANGLICO là gì? Ý nghĩa của từ anglico

ANGLICO là gì ?

ANGLICO là “Air/Naval Gunfire Liaison Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANGLICO

ANGLICO có nghĩa “Air/Naval Gunfire Liaison Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty liên lạc súng không / hải quân”.

ANGLICO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANGLICO là “Air/Naval Gunfire Liaison Company”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ANGLICO:
+ CRC: Chemical Rubber Company (Công ty Cao su Hóa chất).
+ AFLAC: American Family Life Assurance Company of Columbus (Công ty đảm bảo cuộc sống gia đình ở Columbus của Mỹ).
+ AICD: Australian Institute of Company Directors (Viện Giám đốc Công ty Úc).
+ BOC: British Oxygen Company (Công ty Oxy Anh).
+ ABC: American Broadcasting Company (Công ty phát thanh truyền hình Mỹ).
+ NEC: Nippon Electric Company.
...

Post Top Ad