II là gì? Ý nghĩa của từ ii - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

II là gì? Ý nghĩa của từ ii

II là gì ?

II là “Two” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ II

II có nghĩa “Two”, dịch sang tiếng Việt là “Hai”.

II là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng II là “Two”.

Một số kiểu II viết tắt khác:
+ Sichuan Yi language: Ngôn ngữ Tứ Xuyên Yi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến II:
+ SAN: Sanskrit language (Ngôn ngữ Phạn).
+ EUS: Basque language (Ngôn ngữ Basque).
+ KY: Kyrgyz language (Ngôn ngữ Kyrgyzstan).
+ QSL: Québec Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Québec).
+ AVE: Avestan language (Ngôn ngữ Avestan).
+ TSO: Tsonga language (Ngôn ngữ Tsonga).
...

Post Top Ad