FRY là gì? Ý nghĩa của từ fry - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

FRY là gì? Ý nghĩa của từ fry

FRY là gì ?

FRY là “Federal Republic of Yugoslavia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRY

FRY có nghĩa “Federal Republic of Yugoslavia”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Liên bang Nam Tư”.

FRY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRY là “Federal Republic of Yugoslavia”.

Một số kiểu FRY viết tắt khác:
+ West Frisian language: Ngôn ngữ Tây Frisian.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FRY:
+ FEMA: U.S. Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ).
+ APL: A Programming Language (Một ngôn ngữ lập trình).
+ HZ: Herero language (Ngôn ngữ Herero).
+ JA: Japanese language (Ngôn ngữ tiếng Nhật).
+ BEN: Bengali language (Ngôn ngữ Bengali).
+ FUL: Fula language (Ngôn ngữ Fula).
...

Post Top Ad