XWM là gì? Ý nghĩa của từ xwm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

XWM là gì? Ý nghĩa của từ xwm

XWM là gì ?

XWM là “X window manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XWM

XWM có nghĩa “X window manager”, dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý cửa sổ X”.

XWM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XWM là “X window manager”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XWM:
+ OMNCS: U.S. Office of the Manager for the National Communications System (Văn phòng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Quốc gia Hoa Kỳ).
+ XFT: X FreeType interface library (Thư viện giao diện X FreeType).
+ JCPM: Java Child Process Manager (Trình quản lý quy trình con Java).
+ CFM: Certified Facilities Manager (Người quản lý cơ sở vật chất được chứng nhận).
+ SEM: Sensor Employment Manager (Giám đốc việc làm cảm biến).
...

Post Top Ad